Dyskretny urok chłodzenia

resteuracja

Biodegradowalne naczynia wszyscy kojarzą głównie z dostawami na wynos. Tylko część osób wie, że duża część z nich świetnie się sprawdza również jako opakowania pomocnicze w czasie procesów związanych z chłodzeniem i zamrażaniem. Nowoczesne ekologiczne naczynia, takie jak jednorazowe opakowania na wynos, talerze z trzciny cukrowej, torby cateringowe, kubki ekologiczne czy słomki z makaronu można śmiało mrozić. A czym właściwie jest ten cały proces?

Chłodzenie to proces polegający na wymianie ciepła między produktami a środkiem chłodzącym. W chłodnictwie stosuje się temperatury w granicach od zera 0 stopni do +10 stopni. Umożliwia ono przedłużenie okresu przydatności do spożycia produktów mniej trwałych – do kilku dni i bardziej trwałych – do kilku tygodni. Zamrażanie to proces polegający na przemianie wody zawartej w produktach w lód, który wykazuje większą trwałość i zdolność do przechowywania niż produkty ochłodzone. W zamrażalnictwie ni stosuje się temperatury do minus 18 stopni do minus 30 stopni. Chłodnicze przechowywanie żywności polega na magazynowaniu surowców, produktów gotowych potraw w obniżonej temperaturze, co spowalnia tempo ich procesów życiowych i szkodliwych zmian fizykochemicznych. W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury stosowane są urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze. Urządzenia chłodnicze występują głównie w postaci komór i szaf chłodniczych. Komory chłodnicze umożliwiają magazynowanie surowców w stanie zamrożenia w temperaturze do minus 20 stopni. Szafy chłodnicze stosuje się do przechowywania żywności w temperaturze od zera do czterech stopni. Wykorzystuje się je do magazynowania surowców takich jak jaja, mleko, owocem warzywa , drożdże. Wyróżniamy następujące zasady chłodzenia. Chłodzenie przez topnienie, czyli przejście ze stanu stałego w ciekły, jest to chłodzenie naturalne i używa się do niego lód wodny w postaci śniegowych płatków i łusek. Lód wodny otrzymuje się przez zamrażanie wody w specjalnych urządzeniach. Zasada chłodzenia przez topnienie polega na wykorzystaniu ciepła potrzebnego do przeprowadzenia tego procesu pobranego z otoczenia (środowiska chłodzonego). Chłodzenie przez sublimację, czyli przejście ze stanu stałego w gazowy. Ciepło sublimacji wykorzystuje się przez zastosowanie tak zwanego suchego lodu, ze spalonego CO2. Temperatura i ciepło sublimacji zależą od ciśnienia. Na przykład przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym stały CO2 sublimuje w stan gazowy z pominięciem stanu ciekłego. Podczas tego procesu utrzymuje się temperatura minus 79 stopni aż do momentu zniknięcia lodu. Chłodzenie przez parowanie, czyli przejście ze stanu ciekłego w gazowy. Często realizowane jako wrzenie czyli intensywne parowanie w całej objętości. Temperaturę i ciepło parowania zależą od ciśnienia. Wraz ze spadkiem ciśnienia obniża się temperatura parowania. Chłodzenie to wykorzystywane jest w urządzeniach chłodniczych, sprężarkowych, strumieniowych i absorpcyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *